Werk aan hout

Werden er in het verleden aan de lopende band bouwpakketten geproduceerd, tegenwoordig bestaat een flink deel van de werkzaamheden uit het repareren, renoveren en schilderen van de bestaande vloot. Niet alleen Kolibries maar ook andersoortige houten schepen (b.v. Waarschepen) worden regelmatig op de werf  onder handen genomen.

Een Waarschip 600 voor “de grote aanpak”.

Kolibri 660 voorzien van verse lak

De afbouw van vastgelopen projekt

Voor de eigenaren van een zelfgebouwde wood-core romp van een Van de Stadt Dolphin, werd de boot verder afgebouwd. Het ging in dit geval om het inbouwen van het interieur, constructie van dekken, kuip en kajuitopbouw. Inbouw technische installaties en uiteraard het schilderen van het geheel. Ook werd  het mal voor de kiel gemaakt, waarna deze in lood werd gegoten. Zoals gebruikelijk werd de kiel pas vlak voor tewaterlating gemonteerd.

Zojuist tewater gelaten

Om het onderhoud tot een minimum te beperken is de boot geheel in kleur geschilderd. Het dek voorzien van TBS, een anti-slip bekledingsmateriaal. Let ook op het bijzondere ankerbeslag. Dit is geheel verzonken onder het dek. ook de ankerlier is in de ankerbak gemonteerd zodat er een zo schoon mogelijk dek overblijft. Het anker hangt altijd klaar voor gebruik aan de boeg. Om schade aan de boeg te voorkomen is deze plaatselijk bekleed met dunne rvs plaat.

Een reparatiestuk wordt ingepast.

Kolibri rompen zijn geperst over een mal. Omdat de mallen van de meeste types nog op de werf aanwezig zijn kunnen rompschades onzichtbaar worden gerepareerd.

Er wordt op de mal een nieuw spanningloos herstelstuk gelijmd. Deze wordt hierna met behulp van z.g. “schuine lassen” in de romp gelijmd. Een klus die jarenlange ervaring vereist, maar dan ook een ‘zo goed als nieuw’ resultaat oplevert.

De reparatie van een wrang na inwatering langs de kielbouten.

Na jaren van, weliswaar minieme,  inwatering was deze wrang rondom de kielbouten fiks aangetast. Door de slechte gedeeltes te verwijderen kon er ook hier  met schuine lijmverbindingen een nieuw stuk ingelijmd worden. Hiervoor werd en wordt het taaie essenhout gebruikt. Soms volstaat het inlijmen van een nieuw gedeelte niet en moet de gehele wrang worden vernieuwd. Gezien de grote krachten die er op deze constructie worden uitgeoefend wel een serieus punt van aandacht.